ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นหรือไม่? (กล้วยๆ Q&A – EP.-310)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นหรือไม่? (กล้วยๆ Q&A – EP.-310)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam