พี่ประพาส & ดร.นิเวศน์ มีแนวคิดเหมือน/ต่าง อย่างไรบ้าง?์ (กล้วยๆ Q&A – EP.181)

พี่ประพาส & ดร.นิเวศน์ มีแนวคิดเหมือน/ต่าง อย่างไรบ้าง?์ (กล้วยๆ Q&A – EP.181)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam