สินค้าเกษตรและอาหาร และอุปโภคบริโภค ทำไมแยกคนละ Sector? (กล้วยๆ QA – EP.630)

สินค้าเกษตรและอาหาร และอุปโภคบริโภค ทำไมแยกคนละ Sector? (กล้วยๆ QA – EP.630)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam