หุ้นเติบโต แต่ผสมวัฏจักร ถือเยอะๆจะเสี่ยงไหม? (กล้วยๆ Q&A – EP.536)

หุ้นเติบโต แต่ผสมวัฏจักร ถือเยอะๆจะเสี่ยงไหม? (กล้วยๆ Q&A – EP.536)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam