หุ้นเราขึ้น XR เราไม่เพิ่มทุนได้ไหม? เพราะราคาหุ้นลงไปต่ำกว่าอีก! (กล้วยๆ Q&A – EP.507)

หุ้นเราขึ้น XR เราไม่เพิ่มทุนได้ไหม? เพราะราคาหุ้นลงไปต่ำกว่าอีก! (กล้วยๆ Q&A – EP.507)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam