ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น NAV ของกองทุนตราสารหนี้ มีโอกาสลดลงไหมครับ? (กล้วยๆ Q&A – EP.415)

ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น NAV ของกองทุนตราสารหนี้ มีโอกาสลดลงไหมครับ? (กล้วยๆ Q&A – EP.415)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam