สรุปงบ หุ้น DMT ไตรมาส 1/2566

#สรุปงบการเงิน

#DMT #Q1Y2023

#เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวพร้อมลุ้นสัมปทานใหม่

————————————————————————–

· Revenue 583 +63.6% โดยมีสัมปทาน 2 ส่วน

– สัมปทานเดิมดินแดงไปดอนเมืองมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 67,684 คัน +67%

– สัมปทานต่อขยายดอนเมืองไปอนุสรณ์สถานแห่งชาติเฉลี่ย 39,972 คัน +44.7%

· GP 376 +70.5%เพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้จากต้นทุนสัมปทาน ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น

· GPM 64.5%

· SG&A 56 +39.6% สัดส่วน 9.7% ลดลงจากค่าใช้จ่ายการบริหารลดลงรวมไปถึงค่าประชาสัมพันธ์ เงินบริจาค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง

· Net Profit 253 +75.5%

————————————————————————-

สรุป

————————————————————————-

· กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทเน้นไปการลดต้นทุนต่างๆ เช่นติดตั้งสถานีชาร์จ ลดต้นทุนการเดินทางผู้บริหารโดยใช้รถไฟฟ้า (2,000 กิโลเมตรต่อเดือน), พัฒนาบุคลากร ร่วมไปถึงเปิดบริษัทเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ (ยังไม่เปิดเผย)

· ปัจจัยบวกของบริษัทมาจากการเดินทางของสนามบินดอนเมือง, การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น

· มีการเดินทาง ทางเลือกคือรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะสามารถทดแทนได้

· มีการประมูลสัมปทานเพิ่มเติมในปี 2023,2024 และ2025 โดยประมูล M82 น่าจะเป็นที่แรกประมาณกลางปี

. บริษัทเชื่อว่าการมีรัฐบาลใหม่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท

————————————————————————-

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam