สรุปงบ หุ้น NCAP ไตรมาส 1/2566

#สรุปงบการเงิน

#NCAP #Q1Y2023

#เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ลดการเติบโตควบคุมพอร์ตสินเชื่อ

————————————————————————–

· Interest Revenue 375 +9.1%

· Total Revenue 482 +6.2%

– รายได้เพิ่มจากจำนวนสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากหนี้สูญได้คืนลดลง

– Cost to Income 39.2%

· PPOP 55.7% ลดลงจากปีที่แล้วจะค่าใช้จ่ายทางการบริหารเพิ่มขึ้น

· ECL to Revenue 18.5% ตั้งสำรองลดลง YoY QoQ

· Net Profit 142 +117.8%

· NPL Stage 2 – 3 ลดลงอย่ามากเกิดจากการ Write Off ของบริษัทดูจาก Coverage Ratio ที่ต่ำลง

· % Coverage Ratio 226% ลดลง YoY QoQ สาเหตุการตัดหนี้สูญออก

————————————————————————–

เป้าหมายปี 2023

————————————————————————–

· Portfolio growth 10-15%

————————————————————————-

สรุป

· กำไรสุทธิที่โตมากเกิน 100% มีสิ่งที่ต้องติดตามในระยะถัดไปดังนี้

– ไตรมาสนี้รายได้ดอกเบี้ยรับลดลงและการควบคุมดอกเบี้ยที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ 23% ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า Port ของบริษัทโตมากกว่ารายได้ดอกเบี้ย

– การขยายสินเชื่อในไตรมาสนี้เกิดจาก เกิดสดที่มีอยู่ของบริษัท ทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการกู้หนี้ใหม่จากธนาคารในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นแบบเต็มประสิทธิภาพ แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าปีที่แล้ว 13.8%

– การตั้งสำรองลดลงจากปีที่แล้ว 67.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 133.7 ล้านบาททำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้ด้วย

· เนื่องจากบริษัทโตน้อยลงในปีนี้ เพื่อจัดการคุณภาพหนี้ที่บริษัทปล่อยสินเชื่อเติบโตมากในสองปีที่ผ่านมา เราจะต้องติดตามถึงคุณภาพหนี้ของบริษัทจะดีขึ้นอย่างไร จะมีการตั้งสำรองเพื่อมา Write Off หรือจะใช้สำรองสะสมที่สูงถึง 226% เพื่อคงกำไรให้สูงต่อเนื่องต่อไป

————————————————————————-

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam