สรุปงบ หุ้น READY ไตรมาส 1/2566

#สรุปงบการเงิน

#READY #Q1Y2023

#All-in-One Marketing Platform ผลัดยุคใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

————————————————————————–

· Revenue 44.8 +20.6% ประกอบด้วย

– Self Service 17.9 +5.8%

– Managed Service 26.9 +33%

– รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

– บริษัทเน้นการขายให้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งเป็นลูกค้าที่สร้างรายได้ประจำใหม่ (New Monthly Recurring: MRR) ที่สูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 1,492 จาก 1,303

– รายได้เฉลี่ยลูกค้าใหม่จาก 6,060 ไตรมาสที่แล้วมาเป็น 6,113 ซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว (New Average Revenue Per Account: ARPA) ทำให้รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

· GP 29.6 +31.5%

– Self Service GPM 60.87%

– Managed Service GPM 69.45%

– Average GPM 66.02%

– กำไรของบริษัทเติบโตมากกว่ารายได้มาจากสาเหตุต้นทุนหลักเป็นต้นทุนคงที่ เช่นค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นต้น

· SG&A 23.04 +14.4%

– ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับ IPO 1.49 ล้าน และมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการปิดกิจการที่ฮ่องกงรวมแล้วสองรายการมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 3.44 ล้าน

· Net Profit 4.05 +51.4% แต่ถ้าบวกกลับค่าใช้จ่ายพิเศษทำให้มีกำไร 7.49 ล้าน +180%

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————–

· บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตที่ 15-20% ซึ่งจะเน้นลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดกลางและใหญ่ที่มีแนวโน้มซื้อการบริการที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรและรวมไปถึงความมั่นคงของบริษัท (ต่ออายุในระยะยาว)

· ต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากพนักงานต่างๆทั้งด้านเทคนิคและด้านพนักงานขายซึ่งบริษัทไม่เน้นเพิ่มคนแบบเยอะๆแต่เน้นประสิทธิภาพใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆช่วยในการทำงาน สาเหตุนี้ทำให้เราอาจจะเห็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงในอนาคต

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam