สรุปงบ หุ้น SISB ไตรมาส 1/2566

#สรุปงบการเงิน

#SISB #Q1FY2023

#คนจีนส่งลูกเรียนประเทศไทย คุณภาพดี ค่าเรียนสมเหตุผล

————————————————————————–

· Revenue แบ่งตามรายการดังนี้

– รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 406 +51.6%

– รายได้สมัครเรียนและค่าแรกเข้า 16.5 +9.3%

– รายได้จากการขายอุปกรณ์การศึกษาและอื่นๆ 12.6 +147.1%

– รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเปิดการเรียนตามปกติและมีจำนวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

· GP 237 +69.4%

· GPM 55.69% เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสาเหตุต้นทุนหลักมาจากต้นทุนการศึกษาและค่าเสื่อมจากอาคารซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ ทำให้กำไรสามารถโตได้ในอัตราเร่งมากกว่ารายได้

· SG&A 87 +15.6% เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้เพราะต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่

· Net Profit 159 +151.6%

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————–

· การเติบโตของบริษัทมีปัจจัยดังนี้

– การเพิ่มขึ้นจากนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

– ค่าเรียนที่เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในชั้นสูงขึ้น

– ค่าเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อเปิดภาคการเรียนที่ 1 (เดือนสิงหาคม) แต่ราคาสามารถแข่งขันได้

– การเลี้ยงลูกแบบ Focus พยายามส่งสิ่งที่ดีที่สุด

· ต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ทำให้เวลารายได้โต กำไรจะมีอัตราเร่ง

· ติดตามการเปิดโรงเรียนที่ 5 และ 6 ว่ามีค่าเสื่อมราคาเท่าใดและมีผลตอบรับอย่างไร

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam