สรุปงบ หุ้น TNP ไตรมาส 1/2566

#สรุปงบการเงิน

#TNP #Q1FY2023

#การฟื้นตัวของภาคท้องถิ่นและปัจจัยกระตุ้นจากการเลือกตั้ง

————————————————————————–

· Rev. 621 +5.7% เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาเพิ่ม 4สาขา เทียบจากไตรมาสเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

– ยอดขายต่อสาขาเดิมลดลง 0.7% แสดงถึงการบริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่

· GP. 105 +5.4% สอดคล้องกับรายได้ที่มากขึ้น

· GPM. 17% ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

· SG&A. 63 +7.8% เพิ่มขึ้นปีที่แล้ว แต่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากสาขาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ค่าเสื่อม ค่าพนักงาน ค่าไฟเพิ่มมากขึ้น

· Financial Cost ห้าแสนกว่าใกล้เคียงกันกับไตรมาสที่แล้ว ไม่มีนัยสำคัญ

· กำไรสุทธิ 36 +1.3% เพิ่มในอัตราน้อยกว่ารายได้เพราะค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขา

————————————————————————–

สรุป

· การฟื้นตัวภาคบริโภค ภาคท้องถิ่น ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนัก แต่เราถือว่าเป็นไตรมาสที่ไม่ได้รับการกระตุ้นจากภาครัฐเหมือน 2 ปีที่แล้ว ซึ่งจะเป็นการเติบโตโดยตัวเองล้วนๆ

· เป้าหมายการเปิดสาขาเพิ่มที่ 47 ที่จะมาในไตรมาสถัดไปอาจจะเป็นแรงกดดันในเรื่องต้นทุนต่างๆ

· การขยายสาขาในเชียงรายในระยะถัดไปอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน เนื่องจากได้เปิดตามถนนสายหลักได้ค่อนข้างครบแล้ว กำลังซื้ออาจจะลดลงไป

· การเลือกตั้งอาจจะเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นยอดขายต่อสาขาให้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ต้องติดตาม

· ศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องขยายเรื่อยๆ เป็นปัจจัยเรื่องค่าเสื่อมในระยะถัดไป

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam