สรุปงบการเงิน หุ้น AEONTS ไตรมาส 2/2567

📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/3Q8OcuC

#สรุปงบการเงิน

#AEONTS#Q2Y2024 (1 Jun – 31 Aug 2023)

#หุ้นบัตรเครดิตสำรองยังสูง สินเชื่อ Stage 3 จะสูงสุดหรือไม่

————————————————————————–

· Total Revenue 5,509.26 +0.62%ประกอบด้วย

– Credit Card 1,967.93 +4.77%

– Personal Loan 2,554.23 -2.85%

– Hire Purchase 247.67 -2.16%

– Bad Debt Recovery 450.79 +9.82%

– Other Income 69.98 -20.26%

– รายได้รวมโตเล็กน้อยจากรายได้จากบัตรเครดิตซึ่งมี Yield น้อยกว่า Personal loanทำให้ภาพรวมอาจจะดูค่อนข้างทรงตัวจากปีที่แล้ว

· Cost to Income 41.94%

· PPOP 2,865.26 -5.19% อัตราส่วน 52.01%

– ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากสาเหตุการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อมาปล่อยสินเชื่อ

– ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายผันแปรการปล่อยสินเชื่อ, พนักงานสินเชื่อที่เพื่อใช้ติดตามทวงหนี้และค่าตอบแทนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นเป็น 55.18 ล้านทำให้ค่าใช้จ่ายดูสูงขึ้น

· ECL to Revenue 1,948.74 +5.27% สัดส่วน 35.37%

– ค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแต่ลดลงจากไตรมาสแรกเล็กน้อยเกิดการตกชั้นของลูกหนี้และการตัดหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น

· Net Profit 841.88 -6.83% สัดส่วน 15.28%

· Asset Qualityของสินเชื่อรวม

– สินเชื่อ Stage 1 ลดลงเล็กน้อยยอดสินโดยมีการไหลลงใน Stage 2 +2.97% จากไตรมาสที่แล้วและ Stage 3 ที่เพิ่มขึ้น +4.85% จากไตรมาสที่แล้ว

– ดูจากภาพรวมแล้วคุณภาพสินเชื่อยังมี NPL ที่เพิ่มขึ้น

· % Coverage Ratio 173.59%

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————–

· งบสำหรับไตรมาสนี้ถือว่าฟื้นตัวจากไตรมาสที่แล้วมาหน่อยแต่อย่างไรก็ตามการตั้งสำรองยังสูงอยู่

· ตั้งสำรองยังสูงโดย NPL เพิ่มขึ้นจาก 5.9% มาเป็น 6.2% โดยเพิ่มขึ้น 7 ไตรมาสติดต่อกัน Coverage ลดลงจากการมีตัดหนี้สูญในระดับสูงอยู่

· Spread ลดลง 5 ไตรมาสติดเกิดจาก 1. สัดส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นสวนทางกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยรับมากกว่า 2.ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

.

.

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam