สรุปงบ หุ้น APP ไตรมาส 2/2566

📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/3KwgGvY

#สรุปงบการเงิน

#APP#Q2Y2023

#หุ้นผู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม

————————————————————————–

· Total Revenue 216.24 -2.2% ประกอบด้วย

– Software 90 +17.4%

– Hardware 33 -44.8%

– Service (Subscription) 85 +4.5%

– รายได้อื่นๆ 6.99 ล้าน เกิดจากกำไรจากจำหน่ายทรัพย์สิน 3.21ล้านและกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 1.58 ล้าน

· Gross Profit 90.55 +6.8% สัดส่วน 43.28%

– กำไรขั้นต้นรวมเพิ่มขึ้นสวนทางกับรายได้ที่ลดสาเหตุมาจาก ยอดขายสินค้าที่มีกำไรที่สูงกว่า (กลุ่ม Service) เพิ่มขึ้นและสินค้ากลุ่ม Hardware ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำลดลงอย่างมากจนทำให้รายได้รวมลดลง

· SG&A 79.76 +1.5% สัดส่วน 36.88%

– ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายลดลงจากการจ่ายค่านายหน้าลดลง 3.73 ล้านบาท

– ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการและการพัฒนาพนักงาน 2.16 ล้านและมีการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 1.07 ล้านบาท

· Net Profit 70.35 +82.4% สัดส่วน 5.16%

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————–

· ปัจจุบันนี้บริษัทกำลังเปลี่ยนโมเดลการขายสินค้าต่างๆในรูปแบบSubscription Model ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุดถึงแม้ว่าจะมีกำไรขั้นต้นที่ลดลงเกิดจากการขอกำไรเพิ่มขึ้นจาก Supplier บริษัทมีการแก้ปัญหาโดยการออกผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม

· เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในระยะถัดไปคือการเปลี่ยนถ่ายระหว่างรายได้ระหว่าง Software ขายขาด ไป Service ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องรายได้ที่จะลดลง

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

.

.

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam