สรุป Oppday และ งบการเงิน หุ้น READY ไตรมาส 2/2566

📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/48JpkC7

#สรุปงบการเงิน + Opportunity Day

#READY#Q2Y2023

#หุ้น Marketing Platform ต้นทุนโตช้าดันกำไรสูง

————————————————————————–

· Sales Revenue 45.61 +15.3% แบ่งตามช่องทางการขาย

– Self Service 18.02 -3.1%

– Managed Service 27.59 +31.6%

– รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

– บริษัทเน้นการขายให้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งเป็นลูกค้าที่สร้างรายได้ประจำใหม่ (New Monthly Recurring: MRR) สำหรับไตรมาสอง 1,138 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วและไตรมาสที่แล้ว

– รายได้เฉลี่ยลูกค้าใหม่จาก 6,113 ไตรมาสที่แล้วมาเป็น 6,285 ซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว (New Average Revenue Per Account: ARPA) ทำให้รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

· Gross Profit 30.06 +20.7% สัดส่วน 65.97%

– Self Service 61.17%

– Managed Service 69.02%

– กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้จากการที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทเพิ่มขึ้นรวมไปถึงต้นทุนหลักเติบโตน้อยกว่ารายได้

– องค์ประกอบของต้นทุน 1.ค่าใช้จ่ายพนักงานให้บริหาร ซึ่ง % การเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มน้อยกว่า % การเพิ่มขึ้นของยอดขาย เนื่องจากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และ 2.ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแพลตฟอร์มซึ่ง % การเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มน้อยกว่า % การเพิ่มขึ้นของยอดขายเช่นกัน

· SG&A 20.73 +12.6% สัดส่วน 48.07%

– ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้เช่นกันโดยบริษัทจะคงระดับเดิมเพื่อให้มีงบประมาณในการสร้างลูกค้าใหม่ให้เหมาะสมกับการเติบโตของบริษัท

– ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายคงที่

· Net Profit 7.91 +45.2% สัดส่วน 17.09%

————————————————————————–

Q&A จาก Opportunity Day

————————————————————————-

– AI ที่เข้ามาใช้โดยพัฒนา Platform เพื่อที่ใช้add on ในราคาได้รวมไปถึงการที่พนักงานในบริษัทสามารถใช้ AI ได้จะทำให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มคน.

– การเพิ่มเงินเดือนพนักงานจะปรับเพิ่มขึ้นครั้งเดียวโดยการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นการเติมลูกค้าตลอดรวมไปถึงถ้าบริษัทสามารถใช้ AIมาช่วยทำงานได้ก็จะทำให้ประหยัดต้นทุนในการขยายคน

————————————————————————–

สรุป

———————————————————————–

· บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 15-20% โดยบริษัทพยายามพัฒนา Platformเพื่อให้สามารถคิดราคาได้สูงขึ้นซึ่งจะทำให้กำไรสามารถเติบโตได้มากกว่ารายได้เพราะต้นทุนโตช้ากว่ารายได้เพราะฉะนั้นการหาลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญโดยบริษัทจะเน้นลูกค้าเป็นบริษัทกลางและใหญ่ขึ้นเพื่อดึงรายได้เฉลี่ยให้สูงขึ้น

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

.

.

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam