สรุปงบการเงิน และ Oppday หุ้น READY ไตรมาส 3/2566

📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/40WhBNg (เพจใหม่)

#สรุปงบการเงิน + Opportunity Day

#READY#Q3Y2023

#หุ้น Marketing Platform กำไรโตเยอะกับ Leverage ที่สูง

————————————————————————–

· Sales Revenue 47.57 +14.7%

– Self Service 16.99 -3.4%

– Managed Service 30.57 +28.1%

– รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

– บริษัทเน้นการขายให้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งเป็นลูกค้าที่สร้างรายได้ประจำใหม่ (New Monthly Recurring: MRR) สำหรับไตรมาสาม1,330ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วและไตรมาสที่แล้ว

– รายได้เฉลี่ยลูกค้าใหม่จาก 6,285 ไตรมาสที่แล้วมาเป็น 7,233ซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว (New Average Revenue Per Account: ARPA) ทำให้รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาเป็น1,825

· Gross Profit 31.44 +19.2% GPM 66.09%

– กําไรขั้นต้นแยกตามประเภท

– Self Service 57.47%

– Managed Service 70.88%

– กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก Product Mix ที่เปลี่ยนไปและการให้บริการเกิด Economy of Scale

– องค์ประกอบของต้นทุน 1.ค่าใช้จ่ายพนักงานให้บริหาร ซึ่ง % การเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มน้อยกว่า % การเพิ่มขึ้นของยอดขาย เนื่องจากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และ 2.ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแพลตฟอร์มซึ่ง % การเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มน้อยกว่า % การเพิ่มขึ้นของยอดขายเช่นกัน

· SG&A 21.40 +10.7% SG&A to Sales 44.85%

– ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่

· Net Profit 8.43 +51.9% NPM 17.50%

————————————————————————–

Q&A จาก Opportunity Day

————————————————————————–

– บริษัทมองว่าการพัฒนา Platform ของบริษัทมีจุดแข็งโดยการ Localize ให้เหมาะสมกับลูกค้าคนไทยแต่พัฒนาให้เป็นมาตรฐานโลกรวมไปถึง Pricing น้อยกว่าคู่แข่งต่างประเทศ

– New MRR รายได้ใหม่เฉพาะลูกค้ารายใหม่โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการขยายทีม Sale และทางPlatformถ้ามีการพัฒนาและตอบโจทย์ลูกค้าได้กว้างขึ้นจะสามารถดึงลูกค้าใหม่ได้

– ทีม IT 40 คนโดยบริษัทมีงบลงทุน 20 กว่าล้านในการR&D บริษัทยังไม่พบปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรในตอนนี้เนื่องจากการ Turnover น้อยกว่าบริษัทอื่นๆ

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————-

– บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 15-20% โดยบริษัทพยายามพัฒนา Platformเพื่อให้สามารถคิดราคาได้สูงขึ้นซึ่งจะทำให้กำไรสามารถเติบโตได้มากกว่ารายได้เพราะต้นทุนโตช้ากว่ารายได้เพราะฉะนั้นการหาลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญโดยบริษัทจะเน้นลูกค้าเป็นบริษัทกลางและใหญ่ขึ้นเพื่อดึงรายได้เฉลี่ยให้สูงขึ้น

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

.

.

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam