สรุปงบการเงิน และ Oppday หุ้น SAWAD ไตรมาส 3/2566

📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/3uWIWTG (เพจใหม่)

#สรุปงบการเงิน + Opportunity Day

#SAWAD#Q3Y2023

#สินเชื่อ non-bank ควบรวมเงินสดทันใจดันพอร์ตใกล้ทะลุแสนล้าน

————————————————————————-

· Total Revenue 5,251.80 +60.22%ประกอบด้วย

– Interest Income 4,646.54 +101.40%แบ่งตามสินเชื่อดังนี้

– Hire Purchase 1,524 +108.06%

– Pre-Loan 3,005.33 +100.32%

– AMC 116.32 +57.42%

– สาขา ณ สิ้นไตรมาสสอง 5,430 สาขาเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 45สาขา

– รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากปีที่แล้วไม่รวมแสดงรายได้ดอกเบี้ยรับจากบริษัท เงินสดทันใจทำให้พอร์ตสินเชื่อเติบโตจาก50,830 ล้านมาเป็น94,470 +85.85%

· Cost to Income 53.63%

· PPOP 2,115.12 +51.03% อัตราส่วนต่อรายได้ 40.27%

– ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากสาเหตุการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อมาปล่อยสินเชื่อโดย Cost of Fund อยู่ในระดับ 3.9% สูงขึ้นต่อเนื่อง

– ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจรวมไปถึงค่าใช้จ่ายของบริษัทเงินสดทันใจ

· ECL to Revenue 315.57 เพิ่มจากการกลับรายการปีที่แล้ว -120.82 อัตราส่วนต่อรายได้ 6.01%

– ค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของพอร์ตเงินให้สินเชื่อและการรวมพอร์ตของเงินสดทันใจ

· Net Profit 1,387.30 +17.01% NPM 26.42%

· Asset Qualityของสินเชื่อรวม

– สินเชื่อ Stage (1) 89.60%

– สินเชื่อ Stage (2) 7.60%

– สินเชื่อ Stage (3) 2.80%

· % Coverage Ratio 58.45%

————————————————————————–

#Q&A จาก Opportunity Day

————————————————————————-

– ปกติแล้วบริษัทมี NPL 3-4% ก่อนโควิด แต่ในระหว่างโควิดบริษัทไม่ได้ปล่อยสินเชื่อเพิ่มทำให้ตัวเลข NPL ต่ำลง ปัจจุบันบริษัทได้ปล่อยสินเชื่อเหมือนเดิมดังนั้นเป็นเรื่องปกติเนื่องจากลูกค้าเป็นฐานราก เขาอาจจะจ่ายช้าบ้างแต่เขาจ่าย บริษัทจะใช้ฐานสาขานั้นดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด

– Credit costของบริษัทลดลงจากไตรมาสสองเนื่องจากไตรมาสสองมีการตั้ง Management Overlay และมี One-time ทำให้ไตรมาสสามบริษัทตั้ง Credit Cost ได้ระดับปกติของบริษัท

– Other income ลดลงมาจากไม่ได้รับ Management feeของเงินสดทันใจ

– รายได้ดอกเบี้ยมากขึ้นมาจากสาเหตุที่เพิ่มขึ้นก็คือพอซื้อเงินสดทันใจเข้ามาแล้ว และบวกรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมจากบริษัทที่มี full control เข้ามาก็เป็นสาเหตุหลักทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

– ค่าใช้จ่าย OPEX ที่เพิ่มขึ้น หลักๆ หนึ่งคือเกิดจากการที่รวมแสดงงบการเงินค่าใช้จ่ายของบริษัทเงินสดทันใจที่เข้ามารวมแสดงหลังจากที่มี full control ในบริษัทเงินสดทันใจ สองก็คือในส่วนของ loss on sales ที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม SCAP ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทเงินสดทันใจจะอยู่กับบริษัทตลอดไป เพราะว่าได้รวมแสดงมาแล้ว ไม่ได้เอามาแต่ OPEX เอารายได้มาด้วย อันนี้เป็นปกติในการดำเนินการของบริษัท แต่ว่า loss on sales ที่เกิดขึ้นจากทาง SCAP คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 ไม่เกินไตรมาส 1 ปีหน้า

– ตั้งเป้าปีหน้า Cost of Fund อยู่ในช่วง 4-5%

– ตั้งเป้าปีหน้าพอร์ตโต 20-30%

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————–

· คุณภาพสินเชื่อยังมีแนวโน้มแย่ลงจากการไหลลงของ Stage 1 มา Stage 2 และ Stage 3 โดยคุณภาพพอร์ตของเงินสดทันใจนั้นมีคุณภาพด้อยกว่าทำให้พอร์ตสินเชื่อดูแย่ลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการได้ในสภาวะ NPL = 3-4% ถือว่าเป็นปกติ

· กำไรของบริษัทโดยหลักไม่ได้เพิ่มมากเมื่อเทียบจากรายได้สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก SCAP นั่นเอง

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

.

.

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam