สรุปงบการเงิน หุ้น AEONTS ไตรมาส 3/2567

📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/3tLbEXF (เพจใหม่)

#สรุปงบการเงิน

#AEONTS#Q3Y2024 (1 Sep 2023 – 30 Nov 2023)

#หุ้นสินเชื่อบัตรเครดิตขายหนี้เพิ่มขึ้น สำรองสะสมลด แต่ NPL ไม่ลด

————————————————————————–

· Total Revenue 5,405.01 -2.1%ประกอบด้วย

– Credit Card 1,989.38 +1.5%

– Personal Loan 2,411.01 -6.9%

– Hire Purchase 249.42 -1.7%

– Bad Debt Recovery 468.31 +15.3%

– Other Income 74.69 -6.1%

– รายได้สินเชื่อลดลงจากอัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ยที่ลดลงสินเชื่อ Personal loan ที่มีดอกเบี้ยสูงลดลงตรงข้ามกับการเติบโตของสินเชื่อบัตรเครดิตรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยรับของแต่ละ Products ลดลง

· Cost to Income 43.19%

· PPOP 2,779.97 -7.5% อัตราส่วนต่อรายได้ 51.43%

– ต้นทุนทางการเงินลดลงจากไตรมาสที่แล้วโดย Cost of Fund อยู่ในระดับ 3.15% เนื่องจากบริษัทได้ปรับมาใช้เงินกู้ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ยต่ำทดแทนเงินกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยสูงในบางส่วน

– ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจากค่าใช้จ่ายในระบบDigitalization และค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น

· ECL to Revenue 1,899.33 +0.8% อัตราส่วนต่อรายได้ 35.14%

– ค่าใช้จ่ายสำรองทรงตัวจากปีที่แล้วแต่ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว

· Net Profit 706.03 -36.0% NPM 13.06%

· Asset Qualityของสินเชื่อรวม

– สินเชื่อ Stage (1) 89.61%

– สินเชื่อ Stage (2) 4.16%

– สินเชื่อ Stage (3) 6.23%

· % Coverage Ratio 162.08%

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————–

· คุณภาพสินเชื่อยังมีแนวโน้มแย่ลงจากการไหลลงของ NPL ซึ่งเกิดจากสินเชื่อรวมชะลอลงแต่เมื่อมาดู Coverage Ratio ที่ลดลงจะไตรมาสที่แล้วแสดงถึงคุณภาพสินเชื่อด้อยลงไปอีกถึงจะมีการ Write off ในระดับ all time high แต่ NPL Stage 3 ยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

· บริษัทยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงอยู่

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

.

.

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam