FED ขึ้นดอกแรงต่อเนื่อง หุ้น 5 กลุ่มร่วง 6 กลุ่มรุ่ง | EP.104

FED ขึ้นดอกแรงต่อเนื่อง หุ้น 5 กลุ่มร่วง 6 กลุ่มรุ่ง | EP.104

Read more

3 กับดัก ที่ทำให้ “มือใหม่เจ๊งหุ้น” บทเรียนจากงบ Q2/65 EP.101

3 กับดัก ที่ทำให้ “มือใหม่เจ๊งหุ้น” บทเรียนจากงบ Q2/65 EP.101

Read more

EP.100 เงินเฟ้อทางโน้น หุ้นตกทางนี้ ยังมีข่าวดีที่ซ่อนอยู่!

EP.100 เงินเฟ้อทางโน้น หุ้นตกทางนี้ ยังมีข่าวดีที่ซ่อนอยู่!

Read more

EP.99 เอาจนได้! FED ขึ้นดอกเบี้ย ดึงเงินออก ตลาดหุ้นก็เลย…

EP.99EP.99 เอาจนได้! FED ขึ้นดอกเบี้ย ดึงเงินออก ตลาดหุ้นก็เลย…

Read more

Inverted Yield Curve สัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจที่แม่นที่สุด เอาไงดี? (EP.96)

Inverted Yield Curve สัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจที่แม่นที่สุด เอาไงดี? (EP.96)

Read more

EP.95 ทาง 3 แพร่ง สงครามรัสเซีย ล้างพอร์ต ถือหุ้น ซื้อหุ้นเพิ่ม

EP.95 ทาง 3 แพร่ง สงครามรัสเซีย ล้างพอร์ต ถือหุ้น ซื้อหุ้นเพิ่ม

Read more