Forum

Notifications
Clear all

ลงทุนกล้วยๆ - คอร์สอบรมลงทุนหุ้นเน้นคุณค่าวีไอ VI Forum

พูดคุย-สอบถามเรื่องหุ้น
Posts
Topics

ข่าวเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ทั่วไป

แนะนำให้ใช้คำถามที่เฉพาะ "เจาะจง " เพื่อให้ อ. ประพาส ตอบได้ตรงจุดครับ ^^

27
10

คุยเล่นกันเองๆ สบายๆ สไตล์ลงทุนกล้วยๆ

แนะนำให้ใช้คำถามที่เฉพาะ "เจาะจง " เพื่อให้ อ. ประพาส ตอบได้ตรงจุดครับ ^^

49
11

Share: