Forum

Notifications
Clear all

MEGA การบันทึกบัญชี


(@mr-lc-ucp)
Trusted Member
Joined: 4 months ago
Posts: 33
Topic starter  

สวัสดีครับอาจารย์

รบกวนสอบถามเรื่องการบันทึกบัญชีของ MEGA หน่อยนะครับ

ในเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชี ระบุไว้ว่า
บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายก็ต่อเมื่อผู้จัดจำหน่ายได้ขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแล้ว
บริษัทบันทึกรายการขายเมื่อกลุ่มบริษัทและบริษัทส่งออกสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่าย
และกลับรายการขายในส่วนที่ผู้จัดจำหน่ายยังไม่ได้ขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ณ วันสิ้นปี

อายุของลูกหนี้การค้าจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ส่งสินค้าและออกใบแจ้งหนี้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าท้องถิ่น ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเริ่มนับอายุลูกหนี้การค้าและเวลาที่รับรู้รายได้ อันเป็นเหตุให้ยอดลูกหนี้การค้าในช่วงที่เกินกำหนดชำระมีจำนวนเงินมาก

 

มีคำศัพท์ 3 คำ รวมถึงการบันทึกบัญชี ที่อยากรบกวนสอบถามอาจารย์  ครับ

  1. รับรู้รายได้
  2. บันทึกรายการขาย
  3. กลับรายการขาย ณ วันสิ้นปี

ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า เริ่มต้นกระบวนการ คือขายสินค้าให้ผู้จัดจำหน่าย และ บันทึกรายการขาย
งบกำไรขาดทุน ลงรายการเป็น
รายได้จากการขายและให้บริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ลงรายการเป็นลูกหนี้การค้า

 

จากนั้นเมื่อผู้จัดจำหน่ายขายสินค้าได้ บริษัทจึงรับรู้รายได้
งบแสดงฐานะการเงิน ยังคงเป็น ลูกหนี้การค้า เหมือนเดิม หากยังไม่ได้รับเงินจากผู้จัดจำหน่าย
งบแสดงฐานะการเงิน เปลี่ยนจากลูกหนี้การค้า เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เมื่อได้รับเงินจากผู้จัดจำหน่ายแล้ว

เช่น 

บริษัทขายสินค้าให้ผู้จัดจำหน่ายเดือน 3 (=ปิดบัญชี Q1)
และลงรายการเป็น รายได้จากการขายและให้บริการ ในงบกำไรขาดทุน
ลงรายการเป็น ลูกหนี้การค้า ในงบแสดงฐานะการเงิน (ไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะครับ)
ถ้าในเดือน
6 (=ปิดบัญชี Q2) ได้รับเงินจากผู้จัดจำหน่ายเข้ามา รายการที่บันทึกไว้เป็นลูกหนี้
ก็จะถูกแก้การบันทึกเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแทน ผมเข้าใจถูกไหมครับ

 

สินค้าที่ผู้จำหน่ายยังขายไม่ได้ จะกลับรายการขาย ณ วันสิ้นปี
ในส่วนนี้ลงรายการอย่างไรครับ ในงบไม่เจอรายการที่ระบุว่ากลับรายการเลยครับ

 

ถ้าผมเข้าใจอะไรผิดไป รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ


   
Quote
(@prapas-b88)
Noble Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 927
 

Posted by: @mr-lc-ucp

สวัสดีครับอาจารย์

รบกวนสอบถามเรื่องการบันทึกบัญชีของ MEGA หน่อยนะครับ

ในเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชี ระบุไว้ว่า
บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายก็ต่อเมื่อผู้จัดจำหน่ายได้ขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแล้ว
บริษัทบันทึกรายการขายเมื่อกลุ่มบริษัทและบริษัทส่งออกสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่าย
และกลับรายการขายในส่วนที่ผู้จัดจำหน่ายยังไม่ได้ขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ณ วันสิ้นปี

อายุของลูกหนี้การค้าจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ส่งสินค้าและออกใบแจ้งหนี้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าท้องถิ่น ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเริ่มนับอายุลูกหนี้การค้าและเวลาที่รับรู้รายได้ อันเป็นเหตุให้ยอดลูกหนี้การค้าในช่วงที่เกินกำหนดชำระมีจำนวนเงินมาก

 

มีคำศัพท์ 3 คำ รวมถึงการบันทึกบัญชี ที่อยากรบกวนสอบถามอาจารย์  ครับ

  1. รับรู้รายได้
  2. บันทึกรายการขาย
  3. กลับรายการขาย ณ วันสิ้นปี

ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า เริ่มต้นกระบวนการ คือขายสินค้าให้ผู้จัดจำหน่าย และ บันทึกรายการขาย
งบกำไรขาดทุน ลงรายการเป็น
รายได้จากการขายและให้บริการ
งบแสดงฐานะการเงิน ลงรายการเป็นลูกหนี้การค้า

 

จากนั้นเมื่อผู้จัดจำหน่ายขายสินค้าได้ บริษัทจึงรับรู้รายได้
งบแสดงฐานะการเงิน ยังคงเป็น ลูกหนี้การค้า เหมือนเดิม หากยังไม่ได้รับเงินจากผู้จัดจำหน่าย
งบแสดงฐานะการเงิน เปลี่ยนจากลูกหนี้การค้า เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เมื่อได้รับเงินจากผู้จัดจำหน่ายแล้ว

เช่น 

บริษัทขายสินค้าให้ผู้จัดจำหน่ายเดือน 3 (=ปิดบัญชี Q1)
และลงรายการเป็น รายได้จากการขายและให้บริการ ในงบกำไรขาดทุน
ลงรายการเป็น ลูกหนี้การค้า ในงบแสดงฐานะการเงิน (ไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะครับ)
ถ้าในเดือน
6 (=ปิดบัญชี Q2) ได้รับเงินจากผู้จัดจำหน่ายเข้ามา รายการที่บันทึกไว้เป็นลูกหนี้
ก็จะถูกแก้การบันทึกเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแทน ผมเข้าใจถูกไหมครับ

 

สินค้าที่ผู้จำหน่ายยังขายไม่ได้ จะกลับรายการขาย ณ วันสิ้นปี
ในส่วนนี้ลงรายการอย่างไรครับ ในงบไม่เจอรายการที่ระบุว่ากลับรายการเลยครับ

 

ถ้าผมเข้าใจอะไรผิดไป รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

ตอบตรงๆเลยนะครับอู๋ บัญชีจ๋าๆแบบนี้ไม่มั่นใจเลยครับ ><" 

คิดว่าลองถาม IR ให้เคลียร์ดีกว่าครับ 😉

 


   
ReplyQuote
(@mr-lc-ucp)
Trusted Member
Joined: 4 months ago
Posts: 33
Topic starter  

@prapas-b88 ครับอาจารย์ ขอบคุณครับ 😓 😉


   
ReplyQuote
Share:
Protected by CleanTalk Anti-Spam