สรุปงบการเงิน หุ้น TIDLOR Yearly2023

📣 ดูเวอร์ชั่นเต็มคลิก : https://bit.ly/3VaKvZ8 (ลงทุนกล้วยๆ v2)

#สรุปงบการเงิน + Opportunity Day

#TIDLOR#Yearly2023

#หุ้นจำนำทะเบียนเบอร์1 รถยนต์ตั้งสำรองสูงเพิ่มสำรองกำไรลด แต่รายได้ประกันโตยอดเยี่ยม

————————————————————————–

· Total Revenue 18,972.13 +24.2% ประกอบด้วย

– Hire Purchase 1,537.12 +4.2%

– Title Loan 14,007.70 +26.7%

– Non-Life Insurance fee 1,875.94 +27.2%

– Other fee and Income 1,551.37 +22.5%

– รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนที่เพิ่มขึ้นและมีอัตราดอกเบี้ยรับที่มากกว่าสินเชื่อเช่าซื้อทำให้รายได้ภาพรวมดีขึ้น

· Cost to Income 54.88%

· PPOP 7,729.46 +26.4% อัตราส่วนต่อรายได้ 40.74%

– ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากสาเหตุการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อมาปล่อยสินเชื่อโดย Cost of Fund อยู่ในระดับ 2.97%สูงขึ้นต่อเนื่อง

– ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสอดคล้องกับการเติบโตจากการขยายสินเชื่อประกอบด้วยการขยายสาขาโดยมีสาขาเพิ่มขึ้น ณ สิ้นไตรมาสสี่ที่ 1,678 +3.1%

· ECL to Revenue 2,985.74 +88.6%อัตราส่วนต่อรายได้ 15.74%

– ค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากการตัดหนี้สูญที่มากขึ้นและการตั้งสำรองอยู่ในระดับสูง

· Net Profit 3,790.43 +4.1% NPM 19.98%

· Asset Qualityของสินเชื่อรวม

– สินเชื่อ Stage (1) 82.11%

– สินเชื่อ Stage (2) 16.44%

– สินเชื่อ Stage (3) 1.45%

· % Coverage Ratio 282.07%

————————————————————————–

สรุป

————————————————————————–

– คุณภาพสินเชื่อในแง่อัตราส่วนดูดีขึ้นจากการตัดหนี้เสียที่มากในไตรมาสนี้โดย NPLลดลงเหลือ 1.45%รวมไปถึง SM ที่ลดลงและยังมีสำรองสะสมที่เพิ่มขึ้น

– การเติบโตของรายได้ประกันทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำกว่าธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ

– สิ่งที่ยังต้องติดตามคือการตั้งสำรองของบริษัทน่าจะยังอยู่ในระดับสูงจนกว่าสถานการณ์หนี้เสียยังเพิ่มมากขึ้น

————————————————————————–

“การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน”

.

.

สรุปโดย ลงทุนกล้วยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by CleanTalk Anti-Spam